ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Genomed είναι μια ελληνική εταιρεία και σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αναπτύξει υπηρεσίες προδιαθετικού γονιδιακού ελέγχου στην Ελλάδα και διεθνώς από το 2009, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες καθώς επίσης και εξειδικευμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική κατεύθυνση για την διαχείριση των ελαττωματικών γονιδίων.